GSM комуникатори за охрана, контрол и управление

Система за охрана на пчелини BeeG 13 - набираме поръчки!

        Предлаганите от ТСК-1 ООД системи (известни още като комуникатори или дайлери) са предназначени за 24 часова непрекъсната охрана и наблюдение на къщи, вили, офиси и автомобили, както самостоятелно, така и в състава на сигнално-охранителни системи със СОТ. Чрез тях също може да се осъществява GSM управление на отделни системи на отдалечен обект и контрол на правилното им функциониране. Управлението се извършва чрез SMS, позвъняване или по предварително зададена програма. За специфични приложения могат да се разработват допълнителни софтуерни модули, които да реализират нужната функционалност. За тези случаи може да се използва връзка по CSD или GPRS.Това не са просто GSM комуникатори (дайлери), а цялостно завършени GSM контролери с висока степен на интелигентност.

        Съществено преимущество на тези GSM контролери е, че Вие лично можете да управлявате в реално време работата им, да програмирате телефоните, на които трябва да бъде изпратен сигналът за аларма, да проверявате винаги, когато пожелаете състоянието на системата, да получите автоматично информация за прекъсване на мрежовото захранване към обекта и за неговото възстановявяне, да включвате и изключвате различни мрежови консуматори когато пожелаете, в т.ч. - управление на осветлението, отоплението и климатизацията, инсталацията за БГВ, поливната и други системи, да получите информация за температурата при изнесения температурен датчик, да смените дистанционно паролата за достъп до системата и още редица други допълнителни функции, посочени в техническите характеристики. GSM системите са изключително подходящи и за охранителни фирми, които не разполагат със собствен пренос на информацията между охраняваните обекти и контролния център, а използват наети линии от Vivacom или друг далекосъобщителен оператор. Програмирането на системите се извършва както на място, с помощта на лесен, потребителски настроен графичен интерфейс чрез PC, така и дистанционно, чрез SMS командни съобщения.

        GSM комуникаторите на ТСК-1 ООД са означени с HG (HomeGuard), MG (MobileGuard) и BeeG (BeeGuard) и се предлагат в следните варианти:

  • HG07 е вариант, работещ само със SMS. Администрирането на устройството може да бъде изцяло осъществено чрез команди, изпращани чрез SMS. Чрез един SMS могат да бъдат изпращани няколко команди. Също така има три нива на достъп с различни права за изпълнение на командите. За обикновен потребител /USER/,който има право да конфигурира само най-общите настройки на устройството се предлага отделен PC Софтуер, с който се работи изключително лесно. За всяка от групите се програмира отделна парола, чрез която се определят правата за достъп.
  • HG07A e вариант с възможности за работа както със SMS, така и с позвъняване. Той е базиран на същата като HG07 хардуерна платформа, като разликата е в софтуера и наличието на допълнителни разширителни платки за него. При него няма различни групи потребители както е в HG07. Настройката на функционалноста се прави изключително локално чрез PC Софтуера. Само най-базови настройки могат да се променят чрез SMS команди. Устройството има изключително гъвкав софтуер, чрез който може да се програмира сравнително сложна функционалност, която включва таймери,термосензори, управление чрез позвъняване и други възможности.
  • MG08 е вариант,предназначен за мобилни и стационарни приложения. Характеризира се с опростено управление и специален дизайн, за да издържа на вибрации и ниска температура. Удобен е и за ползване в промишлени обекти. Има вграден акумулатор. Може да се администрира изцяло чрез SMS команди. Локално се управлява с терминална програма, чрез която му се изпращат команди
  • BeeG13 е вариант,предназначен за комплексна охрана на пчелини. Произвежда се в два варианта - BeeG13-M1 (нехерметичен вариант) и BeeG13-M2 (херметичен вариант). Характерното за него е, че гарантира охраната както на ниво кошер, так и на ниво пчелин. За кошерите е разработен специален датчик - MD-1(RF), с който кошера е защитен от опит за преместване, отваряне или вандализъм. Системата позволява захранване от електрическа мрежа, автомобилен акумулатор или ВЕИ (соларен панел или малък ветрогенератор).

        Всички варианти на GSM комуникаторите се доставят както като комплексни изделия, така и като отделни платки (HG07-3, MG08 и HG07-3+EXT-B) за вграждане в други изделия. За HG07-3 са разработени и серия от интерфейсни платки, които разширяват значително възможностите за контрол и управление.

Електронни уреди и помощни средства за пчелини

        Електронните уреди, разработвани, произвеждани и продавани от ТСК-1 ООД са предназначени да облекчат работата на пчеларите, да автоматизират максимално помощните дейности на пчеларя и да дадат минимално необходимата информация за състоянието на кошерите без да се налага тяхното отваряне и затваряне

  • АЛО е електронен уред за лепене на восъчните основи с електрически ток. Той поддържа автоматично режима ток/време, зададен при настройката от пчеларя независимо от променящите се дължина на телта, околна температура и вид на восъчната основа. Задействането му се извършва с крачен педал, което освобождава ръцете му за нагласяне на рамката и основата.

            Управлението на АЛО е микропроцесорно, а захранването - импулсно. Изходния ток може да се регулира от 2 до 4.5А, а времето на процеса - от 2 до 22 секунди. Има звукова сигнализация за начало и край на лепенето и светодиодна индикация.