АТ Интерфейс

Top  Previous  Next

При наличие на опционалния USB интерфейс е възможно командите да се изпълняват чрез АТ команди въвеждани чрез терминална програма или от друг софтуер.Този интерфейс дава възможност софтуер написан за MG-08 да комуникира с устройството.

За работа под Windows в комплекта на устройството присъства и терминалната програма DTerminal разработка на нашата фирма . В инсталацията и са включени документацията на MG-08 и макроси които улесняват въвеждането на командите.

 

Синтаксиса на въвеждане е следния:   АТ><Команда>[=<параметри>]

 

Формата и параметрите са същите както са описани в SMS Интерфейса но пред командата има префикса АТ> а след командата ако тя изисква параметри е не пауза а '='. Отговорът е предхождан от стринга "=> ". Всяка команда задължително завършва изпълнението си с "=> OK".

 

Примери за изпълнение на команди през AT интерфейса:

 

 АТ>OUTS=ON,OFF,100

 => ОК

 

 АТ>CREDIT?

 => <Credit?>:<Sumata po Vashata smetka e: 9.87lv. Kartata Vi e validna do 10.06.2009>

 => OK

 

Със зелен цвят са отговорите които се получават от устройството

 

Преди започване на комуникация с устройството е необходимо първоначално да се въведе потребителската парола за разрешаване на комуникацията.Това става с командата

 AT>PSW=<Парола>

Ако парола не е била въведена на всяка изпратена команда устройството ще отговаря с

 => <ACCESS DENIED>

След като комуникацията е била разрешена тя е активна половин час след последната въведена команда. Ако половин час не бъде въведена команда,комуникацията автоматично се забранява и за подновяването и е необходимо отново въвеждане на парола. Комуникацията може да бъде забранена и с команда:

 АТ>DS