АТ>MSG

Top  Previous  Next

Синтаксис:

АТ>MSG=<CONFIG/COMMAND/EVENT/Call>,<Текст на съобщението>

 

Кратко описание:

 Изпраща посоченото съобщение на телефонните номера от посочената група. Използва се за тестове на устройството.

 

Параметри:

 <CONFIG/COMMAND/EVENT/Call> Група телефонни номера.Предназначението и работата с групите телефонни номера е описано в частта Телефонни номера.

 <Текст на съобщението>

         Свободен текст до 100 символа

 

Особености: В началото на съобщението изпраща името на устройството и часа на изпращането.