RESET

Top  Previous  Next

Синтаксис: RESET

 

Кратко описание: Рестартира устройството незабавно. Командата има различно поведение при стартиране от SMS Интерфейса.

Параметри: няма

 

Особености: За разлика от останалите команди не връща отговор "=>OK"