АТ>АТSTAT?

Top  Previous  Next

Синтаксис: АТ>АТSTAT?

 

Кратко описание:

 Връща разширена информация за състоянието на устройството.

 

Параметри: Няма.

 

Примерен резултат от изпълнение на командата:

 

=> <Мode>:<No Active:0>

=> <Operator>:<M-Tel>

=> <Signal Quality>:<4>:<-83 Db>

=> <U External>:<11.96V>

=> <U Battery>:<4.18V>

=> <T Battery>:<30.0C>

=> <Time>:<05/01/08,18:08:16>

=> <Start Time>:<05/01/08,13:39:18>

=> <Inputs>:<Off,Off,Off>

=> <Outs?>:<State:Off,Off>:<Timers:0,0>

=> <Message Queue>:<0>

=> <Call Queue>:<0>

=> <Credit?>:<Sumata po Vashata smetka e: 7.71lv. Kartata Vi e validna do 10.06.2009>

=> OK

 

Значение на всеки от редовете на получения отговор:

 

<Status>:<No Active:0>

Режим на работа /Активен/Неактивен/. Цифрата в края е таймера за активиране/деактивиране в секунди. Той се инкрементира всяка секунда и при изтичането му състоянието на опцията се променя на обратното. Нула означава че таймера не е активен. Този таймер се активира ако командата ACTIVE се изпълни с параметър <Време> по голям от нула.

<Operator>:<M-Tel>

Оператор към който устройството е регистрирано в момента.

<Signal Quality>:<4>:<-83 Db>

Качество на сигнала. В условни единици 0 до 6 и в Децибели.

<U External>:<11.96V>

Напрежение на външното захранване в Волтове.

<U Battery>:<4.18V>

Напрежение на вградения акумулатор в Волтове.

<T Battery>:<30.0C>

Температура в корпуса на устройството. / На батерията

<Time>:<05/01/08,18:08:16>

Текущо време на устройството.

<Start Time>:<05/01/08,13:39:18>

Час и дата на стартиране.

<Inputs>:<Off,Off,Off>

Състояние на входовете.

<Outs?>:<State:Off,Off>:<Timers:0,0>

Състояние на изходите.

<Message Queue>:<0>

Текущата дължина на Опашката от SMS. В случая е празна,тоест няма съобщения които чакат да бъдат направени.

<Call Queue>:<0>

Текущата дължина на Опашката за позвънявания В случая е празна,тоест няма позвънявания които чакат да бъдат направени.

<Credit?>:<Sumata po Vashata smetka e: 7.71lv. Kartata Vi e validna do 10.06.2009>

Получения от оператора текст за съдържание на сметката. При различните оператори текста е различен. Тази информация присъства само в случай че опцията CRCTRL е активна.

 

Особености:

 Ако опцията MSGDIS е активна то в началото на отговора се добавя още един ред

=> !##### TEST MODE: MSGDIS option active ####!