Автономна работа и изключване

Top  Previous  Next

След като акумулатора на устройството е зареден е възможно то да работи автономно в режим на конрол на състоянието на входовете. За да е възможна работата му по този начин е осигурена възможност то да се изключва чрез изваждане на SIM картата или чрез командата OFF подадена от SMS интерфейса или AT интерфейса.

 

За да се изключи устройството е необходимо да се изключи първо външното захранване. След което при изваждане на SIM-a преминава за известно време в режим на индикация на грешка. След двукратно индикиране на номера на грешката устройството се изключва. При вкарване на SIM картата устройството ще се включи отново.

 

При наличие на външно захранване при изваждане на SIM картата устройството преминава в режим на индикация на грешка и не се изключва.Също така при наличието на външно захранване не се изпълнява  командата OFF.

 

При отсъствие на външно захранване всички блокиращи грешки довеждат до изключване на устройството след като съответната грешка е била индикирана 2 пъти чрез примигване на червения светодиод. Подробности за видовете грешки и начина на индикацията им има в частта Система за самодиагностика.

 

При отсъствие на външно захранване,при спадане на напрежението на вградения акумулатор под 3.3V се изпращат предупредителни съобщения на телефонните номера от групата <Event>  информиращи за това че устройството се e изключило,след което устройството се изключва напълно. По този начин се предотвратява пълното разреждане на акумулатора му. При подаване на външно захранващо напрежение устройството се включва отново.

 

Изключването на устройството е необходимо и в случай че трябва да се съхранява. Преди изключването му вградения акумулатор трябва да е зареден напълно. След което устройството се изключва и може да бъде съхранявано за продължителен период от време.

 

Ако устройството е изключено и се подаде външно захранващо напрежение устройството се включва автоматично.