ACTVACT?

Top  Previous  Next

Синтаксис:         ACTVACT?

 

Кратко описание:

 Връща информация за настройките направени с ACTVON и ACTVOFF.

 

Параметри: няма

 

Формат на отговора:

<Actvact?>:<Deactivate:<NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>,<Време>,<Време> >

                                  :<Activate:<NOT\Call\Clip\STAT>,<NOT/ON/OFF>,<NOT/ON/OFF>,<Време>,<Време> >

 

Първата група параметри се отнася до операциите които се извършват при активиране на устройството а втората при деактивиране.

Значението на параметрите е описано при командата ACTVOFF

 

Пример:

 Възможен отговор: <Actvact?>:<Deactivate:Clip,On,Not,0,0>:<Activate:Not,Off,Not,0,0>

 

Особености: няма