AT>RSMS

Top  Previous  Next

Синтаксис: AT>RSMS=<Телефонен номер>,<"SMS текст">

 

Кратко описание:

 Симулира получаване на SMS. Използва се за тестове.

В комбинация с опцията MSGDIS дава възможност на пълни тестове на програмираната функционалност без реално да се изпращат и приемат SMS. Отговор на командата е само =>ОК.

 

Параметри:

 <Телефонен номер>

         Номера от който идва съобщението.

 <"SMS текст">

         Текст на съобщението. Задължително в кавички.

 

Пример:

 AT>RSMS=+3598881234567,"*000000 ph th stat?"

Тази команда ще симулира получаването на съобщение от номер +3598881234567 с текст *000000 ph th stat?

 

Особености:

От гледна точка на потребителската функционалност на устройството няма разлика между реално получено и симулирано съобщение.
Пропускането на кавичките не води до грешка но всички паузи /Space/ се елиминират.