CREDIT

Top  Previous  Next

Синтаксис:      

      CREDIT <Секретния номер на ваучер>

Кратко описание:

      Зарежда ваучер в сметката на картата на устройството. При получаване на командата,устройството проверява дали дължината на номера е вярна и дали се състои само от цифри. Ако номера не е във верния формат се връща съобщение за грешка. Ако е във верен формат се задейства съответния сервиз на оператора чрез който се прави зареждането на ваучер.

 

Параметри:

      <Секретния номер на ваучер>        Секретния номер на ваучера, който се зарежда. При получаване на командата се проверява дали дължината му е валидна и дали съдържа само числа и ако не е така се връща съобщение за грешка с текст Invalid Security Code!

 

Пример:

При Vivacom зареждането на ваучер в случай че картата е поставена в нормален GSM апарат се прави с команда от клавиатурата с*101#xxxxxxxxxxxxxxx#, където xxxx.... e 15 цифрения секретен код на ваучера. След изпълнение на операцията оператора изпраща информация  за новата наличност по сметката и датата до която картата е валидна.

За зареждане на ваучер тази команда може да се изпрати от произволен или интернет.

 

Пример за командно съобщение съдържащо тази команда:

*123456 Ph 0888123456 Credit 1234567890123456

 

123456 - парола на устройството.

Ph 0888123456 - Указва съобщението отговор да бъде изпратено на този номер.

1234567890123456 - Секретния номер на ваучера.

 

Особености:

За разлика от другите управляващи команди тази команда винаги генерира отговор.

Възможността за работа с тази команда при всеки оператор е необходимо да бъде заложена в софтуера на устройството. Също така не всички оператори предлагат този сервиз. За момента командата работи при следните оператори:

 

Оператор

Страна

M-Tel

България

Vivacom

България

BG Globul

България

 

Ако опцията за следене кредита на картата не е активна се генерира съобщение за грешка:

 Card credit control option disabled!

Ако опцията е активна но тази операция не се поддържа се генерира съобщение за грешка:

 Add Credit operation is Unavailable!

 

Да се има пред вид че ако неколкократно се направи опит за въвеждане на невалиден номер на ваучер картата се блокира и за да бъде пусната отново е необходимо да се свържете с оператора!