ACTVI

Top  Previous  Next

Синтаксис: DISI <Вход>

 

Кратко описание: Установява вход изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството".Подробности относно предназначението на функцията има в частта Режим на работа.

 

Параметри: <Вход> номера на входа изпълняващ тази функция. Стойност нула указва че няма вход който изпълнява тази функция.

 

Особености: Състоянието на входа което деактивира устройството е "On". Конфигурацията на физическото състояние на входа което се приема за "On" се прави с командата ICFG.