DISI?

Top  Previous  Next

Синтаксис:         DISI?

 

Кратко описание:

 Връща номера на входа изпълняващ функцията "Деактивиране на устройството". Ако върнатия номер е нула,това означава че няма вход който да изпълнява тази функция. Конфигурирането на този вход става с командата DISI.

 

Формат на отговора:

 <Disi?>:<Номер>

 

Параметри: няма        

Особенности: няма