FACTORY

Top  Previous  Next

Синтаксис:        FACTORY <Име на устройството>

 

Кратко описание:

 Установява заводските настройки на устройството. Параметъра се изисква за предотвратяване на случайно използване на командата.

Параметри:

 <Име на устройството> Името на устройството което се задава с командата NAME.

Особености:

 Настройките на устройството се установяват в състояние заводски настройки и предходното им състояние не може да бъде възстановено!

 Опашката за позвънявания и опашката от SMS се изпразват при изпълнение на командата.