IMSG?

Top  Previous  Next

Синтаксис:         IMSG? <Вход>

 

Кратко описание:

 Връща съобщението асоциирано с посочения вход. Съобщенията асоциирани с входовете се задават с командата IMSG. Подробности има в частта Изходящи съобщения.

Параметри:

 <Вход>: Нимер на входа.

 

Формат на отговора:

 <Imsg?>:<Номер на входа>:<Текст на съобщението>

 

Пример: Примерен отговор на командата:

 <Imsg?>:<1>:<Door open/Door Close>

 

Особености: Ако съобщението е празно отговора има следния вид:

 <Imsg?>:<1>:<>