INPS?

Top  Previous  Next

Синтаксис: INPS?

 

Кратко описание:

 Връща състоянието на входовете.

 

Параметри: няма

 

Формат на отговора:

 <Inputs>:<On,On,Off>

 

Пример: Примерен отговор:

 <Inputs>:<On,On,Off>

 

Особености: няма