LOADSTG

Top  Previous  Next

Синтаксис: LOADSTG <BACKUP/EXAMPLE><Име на устройството>

 

Кратко описание:

 Зарежда резервното копие на настройките или настройките на примера Използване за контрол на достъпа до обект.Втория параметър се изисква за предотвратяване на случайно използване на командата.

 

Параметри:

 <BACKUP/EXAMPLE>:

         BACKUP:        Възстановяване на настройките съхранени с SAVESTG.

         EXAMPLE:        Зареждане на настройките от примера "Използване за контрол на достъпа до обект".

 <Име на устройството>:

         Името на устройството. Проверката не прави разлика между малки и главни букви. При невярно име командата ще върне грешка в параметрите.

 

Особености: Опашката за позвънявания и опашката от SMS се изпразват при изпълнение на командата.