NAME

Top  Previous  Next

Синтаксис: NAME <Име>

 

Кратко описание:

 Сменя потребителско задаваното име на устройството. Това име присъства в всички изпращани от устройството съобщения. Също така то се изисква от командите LOADSTG и FACTORY

 

Параметри:

 <Име> Дължина от 4-10 букви.Допустимо е да се използват само букви и цифри.Не може да съдържа паузи.

 

Пример:

 NAME Nomer1

 

Особености: няма