OFF

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 OFF

Кратко описание:

 Изключва устройството ако външното захранващо напрежение отсъства. Подробности има в частта Автономна работа и изключване.

 

Параметри: няма

 

Особености: Ако при получаване на командата има приложено външно захранващо напрежение устройството не изпълнява командата а връща съобщение за възникналата грешка.