PASS

Top  Previous  Next

Синтаксис: PASS <Парола><Име на устройството>

 

Кратко описание: Сменя паролата за достъп. Втория параметър се изисква за предотвратяване на случайна смяна на паролата.

 

Параметри:

 <Парола>: 6 цифрена парола

 <Име на устройството>: Името на устройството което се задава с командата NAME.

 

Особености: няма