PHADD

Top  Previous  Next

Синтаксис: PHDEL <Група Телефони>,<Телефонен Номер>

 

Кратко описание: Добавя телефонен номер в посочената група. В съобщението отговор при активиран диалогов режим на SMS интерфейса ще бъде включена информация за това че телефонния номер е добавен или няма че свободно място.

 

Параметри:

 - <Група Телефони> Подробности за този параметър има в частта Команди.

 - <Телефонен Номер> Подробности за този параметър има в частта Команди.

 

Пример:

 PHADD EVENT,088812345

 

Особености: Ако в посочената група телефонния номер присъства той не се дублира на нова позиция. Отговора в диалогов режим в този случай също ще бъде че телефонния номер е добавен.