PHGRSET

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 PHGRSET <Група Телефони>,<Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен Номер>]

 

Кратко описание: Установява телефонните номера в посочената от първия параметър група.

 

Параметри:

 - <Група Телефони> Избира групата телефонни номера която се установява.Подробности за този параметъра има в частта Команди.

 - <Телефонен Номер> ..... от един до четири телефонни номера. Подробности за този параметър има също в частта Команди.

Пример:

 PHGRSET Call,088812345,0885863123

 След изпълнението на тази команда в групата Телефонни номера от които е разрешено входящо повикване ще има посочените 2 телефонни номера.

 

Особености: Няма