PHGRSETALL

Top  Previous  Next

Синтаксис:        

 PHGRSETALL <Телефонен Номер>[,<Телефонен Номер>][,<Телефонен Номер >],[<Телефонен Номер>]

 

Кратко описание: Установява телефонните номера във всички групи.

 

Параметри:

 - <Телефонен Номер> ..... от един до четири телефонни номера. Подробности за този параметър има също в частта Команди.

 

Пример:

 PHGRSETALL 088812345,0885863123

 След изпълнението на тази команда всички групи Телефонни номера ще съдържат посочените 2 телефонни номера.

 

Особености: Няма