PWCHKCFG?

Top  Previous  Next

Синтаксис:        PWCHKCFG?

 

Кратко описание: Връща информация за конфигурацията на контрола на напрежението на външното захранване. Връща състоянието на настройките установени с командата PWCHKCFG.

 

Параметри: няма

Особености: няма