PWCTRL?

Top  Previous  Next

Синтаксис:        PWMSG?

 

Кратко описание: Връща настройките за контрол на външното захранващо напрежение. Те се установяват с командата PWCTRL,а разрешаване/забраняване може да се направи с командата OPT чрез опцията PWMSG.

 

Формат на отговора:

 <PWMSG?>:<On/Off,XXXsec.>

On/Off състояние на опцията PWMSG.

XXXsec. е времето на филтрация на външното захранващо напрежение.

 

Параметри: няма

Особености: няма