RESET

Top  Previous  Next

Синтаксис: RESET

 

Кратко описание:

Рестартира устройството. Командата има различно поведение при стартиране от AT Интерфейса.

При получаване на тази команда се изпълнява следната последователност:

Изключват се изходите.
Прекратява се сканирането на входовете за събития.
Ако опашките от SMS и Изходящи Позвънявания са празни,устройството се ресетира веднага.В противен случай се задейства се таймер за период 3 минути. Ако преди изтичането на това време опашките се изпразнят устройството се ресетира. Ако не се изпразнят до това време,устройството се ресетира,като съобщенията и позвъняванията останали в опашките ще бъдат изтрити.

 

Параметри: няма

Особености: няма