SAVESTG

Top  Previous  Next

Синтаксис:         SAVESTG

 

Кратко описание:

 Съхранява текущите настройки в енергонезависимата памет на устройството. След като са били съхранени те могат да се възстановят чрез командата LOADSTG.

 

Параметри: няма

Особенности: няма