TIMER?

Top  Previous  Next

Синтаксис: TIMER? < Номер | Номер | Номер  >

 

Кратко описание:

 Връща информация за конфигурацията на от един до 3 таймера

 

Параметри:

 < Номер | Номер | Номер | Номер >: Списък с номера на таймери. От  един до четири.

 

Формат на отговора:

 <Timer?>

  :< <Номер>,<On/Off>,<ONCE/REGULAR>,<Час>,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT> [,<Изход>][,<On/Off>,<Време>] >

[ :< <Номер>,<On/Off>,<ONCE/REGULAR>,<Час>,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT> [,<Изход>][,<On/Off>,<Време>] >]

[ :< <Номер>,<On/Off>,<ONCE/REGULAR>,<Час>,<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT> [,<Изход>][,<On/Off>,<Време>] >]

 

Отговора започва с <Timer?> и за всеки от посочените таймери се включва съответстващата им информация заградена от < >.

<Номер>: Номер на таймера за който се отнася информацията.

<On/Off>: Състояние,активен или неактивен

<ONCE/REGULAR>: Тип на таймера

<Час>: Час на задействане. Формат час:минути:секунди.

<OUT/Clip/Ring/Call/Clip/ACTIVE/STAT>: Операция която се изпълнява при задействане.

[,<Изход>] Изхода чието състояние се променя. Този параметър е включен при операция OUT.

[,<On/Off>,<Време>] Параметри състояние и време. Включени са при операциите OUT и ACTIVE

 

Тези параметри са подробно описани за командата TIMER.

 

Особености: няма