TIMERT?

Top  Previous  Next

Синтаксис: TIMERТ? < Номер | Номер ... | Номер >

 

Кратко описание:

 Връща информация за времето на задействане на от един до 8 таймера.

 

Параметри:

 < Номер | Номер ... | Номер >: Списък с номера на таймери. От един до осем.

 

Формат на отговора:

 <Timert?>:< <Номер>,<Час> > ......... :< <Номер>,<Час> >

<Номер>: Номер на таймера за който се отнася информацията.

<Час>: Час на задействане. Формат час:минути:секунди.

 

Пример:

 TIMERТ?  1,8,2

<Timert?>:<1,12:00:00>:<8,10:30:00>:<2,01:10:30>

Командата се използва и в примера Известяване за преминаване през обект.

 

Особенности: няма