Команди

Top  Previous  Next

Всички команди на SMS Интерфейса могат да се използват и локално през АТ Интерфейса.

Има 3 вида команди:

 - Управляващи.

         Служат за управление състоянието на устройството или за стартиране на операции. Списък и описание има в частта Управляващи Команди

 

 - Информационни.

         Изискват информация за състоянието или настройките на устройството.Това са командите при които последния символ е '?'. При тези команди винаги се генерира съобщение отговор.Списък и описание има в частта Конфигурационни Команди.

 

 - Конфигурационни.

         Конфигурират настройки и опции на устройството.Списък и описание има в частта Информационни Команди

 

В описанието на командите,за всяка от тях задължително има 3 секции:

Синтаксис

 Описание на синтаксиса чрез символиката описана в частта Символика за синтаксиса на командите.

Кратко описание

 Описание на предназначението и действието на командата.

Параметри

 Описание на предназначение,формат и допустими стойности на параметрите на командата

Особености

 Описание на особености на въвеждането или изпълнението на командата.

 

За информационните команди има секция Формат на отговора. В нея  описва формата и значението на върнатия отговор.

За повечето команди има и допълнителни секция Пример. В нея има един или няколко примера или линк към съответен пример от частта Примери за използване.

 

Всички команди от SMS Интерфейса могат да се изпълняват и през AT Интерфейса.