Примери за използване

Top  Previous  Next

Примерите които са дадени описват както електрическите връзки така и конфигурацията която трябва да се направи. Конфигурацията се прави с команди като те могат да бъдат подавани както чрез SMS Интерфейса така и чрез AT Интерфейса.

При описаната в примерите конфигурация чрез команди се предполага че всички настройки и опции на устройството са в състояние "Заводски настройки". Ако устройството е било конфигурирано преди това и настройките му са били променени е необходимо предватително да се изпълни командата FACTORY <Име на устройството>. Тази команда възстановява заводските настройки.Името на устройството се задава от потребителя и е включено във всяко изходящо съобщение.Името което е по подразбиране с установяването на "Заводски настройки" е MG08.

 

Списък на примерите и кратко описание:


- Използване за контрол на достъпа до обект

Конфигуриране с команди.Контрол на 2 групи микроключета следящи отварянето на вратите на обекта. Активиране с бутон. Деактивиране чрез позвъняване.Захранване с 12V/0,5А Адаптер.


- Свързване към алармена система

Конфигуриране с команди.Твърдо активиране и деактивиране с напрежение от алармената система. Изпращане на съобщение при задействане на едната зона и позвъняване при задействане на другата. Контрол на напрежението на акумулатора.


- Известяване за преминаване през обект през неразрешен период на денонощието.

 Конфигуриране с команди.Активиране и деактивиране с таймери.