Хардуер

Top  Previous  Next

Възможности на базовата конфигурация на хардуера

2 изхода с релета 3 Ампера / 250VAC.
3 контролирани входа.
Индивидуално за всеки вход програмиране на включването на резистор,от входа към маса или от входа към вградения акумулатор. / pull-up и pull-down резистори /. Различно прагово напрежение на входа за 2 та варианта.
Захранване от вграден акумулатор.
Зареждане/Дозареждане на вградения акумулатор от външното захранване.
Индикация посредством светодиод на нормалната регистрация в GSM мрежата.
Светодиод за индикация на възникнали грешки. Управлява се от системата за самодиагностика.
Датчик за температурата в кутията на устройството.
Термозащита на вградения акумулатор при зареждане.
Защита от повишено напрежение и обратно включване на входа за външно захранване до +/- 50V.
Защита на входовете от повишени напрежения +/- 60V.
Разширен температурен диапазон на работа.

 

 

Устройството е поместено в профилна алуминиева кутиия.

MG-08

 

Също така се предлага във вариант за вграждане без кутия. Платката е с размери 60/120/20 mm.

        MainBoardBigTop

MainBoardBigBottom