Хардуерни Опции

Top  Previous  Next
Директно захранване без използване на вграден акумулатор.
Монтиране на акумулатор с по голям капацитет за осигуряване на продължителна независима работа.
USB интерфейс.
Изходи с транзисторни ключове.
Вариант с разширен диапазон на захранващото напрежение. При този вариант няма възможност за работа с релета в изходите.
Захранване от 6V .
Захранване от 24V.
Микрофонен вход.
Изход за маломощен високоговорител.
Ако вашето приложение изисква по специфична функционалност,по поръчка може да изготвим специфични за приложението ви софтуерни и хардуерни модули.За такива случаи е възможна връзка по CSD или GPRS. Възможно е да изготвим и необходимия ви PC софтуер за локална или CSD/GPRS връзка с устройството.