Зареждане на настройки

Top  Previous  Next

Използването на LOADSTG с параметър EXAMPLE зарежда настройките от примера Използване за контрол на достъпа до обект. Преди зареждането на тази конфигурация е необходимо да се конфигурират телефонните номера които ще се ползват. Te се съхраняват и възстановяват след зареждането и.

След изпълнение на командата устройството се ресетва.