Лог за събития

Top  Previous  Next

Устройството има лог за събития в който се записват следните събития:

Приети съобщения.

 Записват се всички приети съобщения съдържащи валидна парола.

Входящи позвънявания.
Добавяне на съобщение в опашката.

 Включва пълния текст на съобщението и номера към който ще бъде изпратено.

Добавяне на позвъняване в опашката.

 Включва номера към който ще бъде направено позвъняването и типа на позвъняването.

Резултати от изпращането на съобщения.
Резултати от извършените изходящи позвънявания.
Активиране и деактивиране на устройството.
Възникнали събития на входовете.

 Записват се само активните събития на входовете. Те се определят от съответната опция на командата ICFG

Отпадане и възстановяване на външното захранващото напрежение.

 Записват се и при неактивна опция PWCTRL.

Контрола на температурата.
Възникнали неблокиращи грешки.

 

Дължината на лога е 100 събития. Ако лога е пълен и има събитие което да е необходимо да се добави в лога,най старото събитие се изтрива след което се прави съответния запис.

 

Лога на събитията може да се използва само при устройствата които имат опционалния USB интерфейс. При тях през AT интерфейса може да бъде видяно съдържанието му както и да бъде изтрит. Това става чрез  командите LOG? и LOGCL.

 

Всеки запис в лога за събития започва с датата и часа на събитието след което следва и съответстващият текст.

 

В стандартния тип изпълнение на устройството лога за събития се пази в енергозависимата памет на устройството. При изключване или ресетване на устройството информацията в него се губи.

По заявка се изготвят устройства с енергонезависима памет в която лога за събития се съхранява независимо от изключване или ресет на устройството.