PC софтуер

Top  Previous  Next

При налична опция USB Интерфейс е възможно PC софтуер да управлява и конфигурира устройството.

За момента няма специализиран софтуер софтуер за работа с устройството.

Предлага се само терминалната програма DTerminal разработка на нашата фирма за която има написани макроси помагащи за въвеждане на командите и автоматизиращи някои операции. DTerminal може да работи под Windows XP/Visa/7.

 

В комплекта на устройството влиза един инсталационен файл,Setup_DTerminal_For_MG.exe, с който се инсталират:

Документацията на устройството
Програмата DTerminal
Макроси и настройки на DTerminal за работа с MG08
USB драйверите на MG08

 

След като софтуера се инсталира е необходимо MG да се свърже по USB. Ако на съответния компютър не е бил инсталиран USB драйвера при инсталацията ще бъде поискан този драйвер. Той се намира в директорията Program Files Directory\DTerminal-MG-08-MF\USB_Driver където Program Files Directory e папката за програмни файлове на Windows.

 

Следващата стъпка е да се укаже верния сериен порт чрез който ще се установява връзката. Това става в опциите на програмата в настройки на връзката.

 

Options_Select_Com_Port

 

С бутона [...] се извежда менюто за избор на порт което изглежда примерно така:

 

Select_Com_Port

 

В него се селектира Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge и се потвърждава с OK.

Скороста на връзката задължително трябва да бъде 115200 а контрола RTS/CTS.

 

С бутона Установи промяната се записва и програмата винаги ще тръгва от тези настройки. За допълнителна настройка на функционалността на програмата информация има в документацията на DTerminal.