Ресетване на паролата

Top  Previous  Next

Контрола върху устройството може да се загуби при няколко случая

Забравена парола за достъп. Ако опцията USB Интерфейс е налична

В случай на забравена парола за достъп или включен Филтър за входящите телефонни номера в който няма телефонен номер достъпен за потребителя, и достъпа до устройството е невъзможен. В този случай достъп до устройството може да се получи само чрез ресетване на настройките чрез Ресетваща SIM карта.При тази операция всички настройки ще бъдат установени в състояние Заводски настройки. Всяка GSM SIM карта може да бъде програмирана да бъде такава. Тя работи само с устройството за което е програмирана. Поставена в устройство с друг сериен номер тя няма ефект.

При поставяне на такава карта в устройството след ресетване на настройките устройството преминава в режим на индикация на Грешка 1. Паролата която се установява по подразбиране е "000000".