Система за самодиагностика

Top  Previous  Next

Системата за самодиагностика следи работата на устройството и при намиране на софтуерна или хардуерна неизправност реагира в съответствие с типа и.

Има 2 вида грешки обработвани от системата за самодиагностика:

 

 

Блокиращи

При възникване на блокираща грешка не е възможно работата на устройството да продължи. То преминава в режим на индикация на грешка. При влизането в този режим изходите се изключват,устройството се изключва от GSM мрежата и грешката се индицира чрез премигване на червения светодиод. Номера на грешката се индицира чрез броя последователни примигвания следвани от пауза на червения светодиод.Ако при възникване на грешката външното захранващо напрежение отсъства грешката ще се индицира 2 пъти след което устройството ще се изключи.Повторното включване на устройството става чрез изваждане на SIM картата и вкарването и след минимум 5 секунди.

Номера на блокиращите грешки:

 

Номер

Описание

1

Ресетване на паролата.

2

Извадена SIM карта

3

Неизправна SIM карта

4

Блокирана SIM карта.

Активиран PIN код.

5

Софтуерна неизправност на GSM модема.Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.

6

Хардуерна неизправност. Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.

7

Увредена база данни с настройки на устройството.

След излизане от този режим настройките са установени в състояние заводски настройки.

8

Резервирана

9

Софтуерен проблем. Устройството може да бъде възстановено в специализиран сервиз.

 

Информационни

При откриване на информационна грешка работата на устройството е възможно да продължи и за възникването и се рапортува със SMS към групата <Event> и се прави запис в лога за събития. За грешката се рапортува само веднъж при намирането и. Информацията че за грешката е рапортувано е записана в енергозависимата памет на устройството. След изключване или рестарт за грешката ще бъде рапортувано отново.

 

Такива грешки са.

Покачване на температурата. Изпращаното съобщение е описано в частта Контрол на температурата.

 Следващите грешки се генерират от системата за самодиагностика. Те указват повреда на устройството.

Дефект на термосензора.

<SELF DIAGNOSTIC: ERROR>:<Temperature Sensor Fall>:<Device is damaged>

При дефект на термосензора зареждането на акумулатора е блокирано. Необходимо е устройството да бъде ремонтирано в специализиран сервиз.

 

Повреден акумулатор.

<SELF DIAGNOSTIC: ERROR>:<Battery Fall>:<Device is damaged>

Установено е сериозно намаляване на капацитета на акумулатора или повишаване на вътрешното му съпротивление.Необходимо е акумулатора да се замени.

 

Покачване напрежението на акумулатора над 4.3V.

<SELF DIAGNOSTIC: ERROR>:<Battery Voltage Rise>:<Device is damaged>

Повреда в схемата на заряд. Необходимо е устройството да бъде изключено и ремонтирано в специализиран сервиз.