Изпращане на SMS

Top  Previous  Next

Устройството е предназначено да работи в условия на мобилност.Това означава работа при променящ се и понякога отсъстващ сигнал на GSM оператора.  При такива условия изпращането на SMS не винаги е успешно. Поради тази причина устройството има усложнен алгоритъм за изпращане на SMS. При работа с него е добре да се познава  този алгоритъм. В тази част той детайлно е описан.

 

За изпращане на SMS-и е реализирана опашка от SMS. Когато трябва да се изпрати SMS той се добавя в тази опашка.

Всеки SMS от опашката има:

 - Телефонен номер на който ще бъде изпратен.

 - Текст.

 - Време на актуалност.

Времето на актуалност е различно за различните видове съобщения на устройството.Тези времена се задават чрез командата MSGLIVE. Това време започва да тече от момента на добавяне в опашката. Преди всеки опит за изпращане на SMS се проверява дали това време не е изтекло. Ако е изтекло SMS-a се изтрива и не се изпраща. Изключение прави съобщението за стартиране на устройството. Неговото време на актуалност е твърдо зададено на 24 часа.

Ако устройството има опционалния лог на събитията,след успешно изпращане или изтриване на SMS-a се прави и съответния запис в лога. Работата на устройството при изпращане на SMS е илюстрирана с следващата блок схема.

 

 

                          SendSms

 

 

След опит за изпращане на SMS възникват 2 типа грешки:

 - Временни

 Това са грешки свързани с временен проблем във връзката с GSM мрежата. Например:

         - Липса на сигнал.

         - Проблем при изпращането на SMS поради слаб сигнал.

         - Претовареност на GSM мрежата.

         - Други проблеми при оператора

 - Устойчиви.

 Това са грешки които не зависят от времeнни фактори. Например:

         - Липса на кредит при предплатена карта.

         - Забрана на изходящите обаждания на абоната.

         - Устройството е прекратило работа поради блокираща грешка открита от Системата за самодиагностика.