Настройки

Top  Previous  Next

Поведението на устройството се определя от базата данни с настройките му. Всички конфигурационни команди правят промени в тази база. Базата данни се проверява за валидност при всяко използване. Това изключва възможността за некоректна работа на устройството в случай че поради някаква причина данни в нея са увредени. Това се прави от Системата за самодиагностика.

Има няколко операции които могат да се извършват върху цялата база от данни едновременно.

Съхраняване/Възстановяване
Възстановяване заводските настройки
Ресетване на паролата
Зареждане на настройки