Формат на командните съобщения

Top  Previous  Next

Формата на командното съобщение е следния

 

*<6 цифрена парола><SP>[ <DLG/Call/NRM><SP>] [PH<SP><Tелефонен номер/TH><SP>] <Команда><SP>< Параметри на командата >

 

<SP>        Пауза

[...]        Незадължителен параметър който може да се пропусне.

 

Всяко командно съобщение задължително започва с символа *. Непосредствено след него,без да се оставя пауза следва паролата за достъп. При получаване на ново съобщение,то се се претърсва от началото към края за *. Ако не се открие,съобщението се игнорира и изтрива. Ако бъде открито се проверява съдържанието на следващите 6 символа. Ако това е паролата за достъп се започва декодирането на съдържанието по нататък. Ако не е,съобщението се игнорира и изтрива.

 

След паролата задължително следва един празен интервал след което следват опционалните параметри на съобщението. Това са параметрите заградени с [ ].Те са незадължителни и могат да се пропуснат,при което се използват настройките на SMS интерфейса направени с командата SMSICFG. Те могат да се получат с командата SMSICFG?.

 

<DLG/Call/NRM> Определя начина по който устройството ще отговори на командното съобщение.Значението на всяка от възможностите е:

 

NRM

Устройството ще изпрати съобщение отговор само ако командата е информационна или в случай че има грешка в синтаксиса или изпълнението и. При вярно приета и изпълнена команда няма да има отговор.

Call

При вярно приета и изпълнена команда устройството ще позвъни еднократно за потвърждение.Ако командата е информационна и в случай че има грешка в синтаксиса или изпълнението и ще върне съобщение отговор.

DLG

Включването на тази опция указва работа в диалогов режим. Тоест устройството ще върне съобщение отговор задължително.

 

 

PH<SP><Tелефонен номер/TH>

Включването на тази опция указва на кой телефонен номер да бъде изпратено съобщението отговор или да бъде направено позвъняването за потвърждение.Параметъра на тази опция може да бъде:

 - Телефонен номер:

         Валиден телефонен номер който ще се използва при отговора на командното съобщение.

 - TH:  

         Указва да се ползва номера от който това съобщение е пристигнало. Ако съобщението е пристигнало от SMS сървър то въпреки тази опция ще се използва телефонния номер по подразбиране.

 

<Команда>

Това е командата която устройството трябва да изпълни.След командата следва пауза след което следват параметрите и разделени с точка или запетая. Ако командата няма параметри,не е задължително след нея да има пауза,може да бъде и края на SMS-a.

 

За командите и опциите не се прави разлика между малки и главни букви. Възможно е да се ползват главни и малки букви в една команда,например може да започва с главна буква.

 

Пример за цялостно командно съобщение:

 *123456 Call RH 0888123456 out 1,off

В съответното устройство паролата за достъп е 123456

Call и RH 0888123456 указват след изпълнение на командата устройството да потвърди с позвъняване на 0888123456.