SMS Интерфейс

Top  Previous  Next

SMS интерфейс е възможността за управление и конфигурация на MG-08 чрез команди изпращани чрез SMS. Чрез него се реализира пълен дистанционен контрол върху функционалността на устройството.

 

При MG-08 има 3 вида съобщения,като първите два типа се използват от SMS Интерфейса:

Командно съобщение.

 Това е съобщение съдържащо команда към устройството. Може да бъде изпратено от GSM апарат или интернет.

 

Съобщение отговор.

 Това е съобщение което устройството изпраща в отговор на Командно съобщение. При активиране на диалогов режим за всяко получено командно съобщение устройството рапортува с Съобщение отговор. В противен случай се изпраща само при синтактична грешка.

 

Съобщение за събитие.

 Това е съобщение което устройството изпраща при събитие. Например промяна състоянието на вход или отпадане на външното захранващо напрежение.

 

Удачна схема е изпращането на командни съобщения да става от SMS сървър,а получаването на Съобщенията отговор на мобилен телефон или с GSM модем свързан към компютър.

Някои оператори като M-Tel предлагат и услуга Mail to SMS. Тя също може да се ползва за изпращане на командни съобщения.

 

При необходимост от работа с голям брой устройства използването на свободните SMS сървъри е възможно да не е удачно решение. TCK-1 OOD предлага платен SMS сървър с който могат да се изпращат евтини SMS. Това е http://www.bsms.bg.

Подобни решения се предлагат и от други доставчици.

 

Фирмата ни предлага и разработка на софтуер за контрол на мрежа от MG-08 устройства.