Технически характеристики

Top  Previous  Next

Електрически характеристики на стандартен вариант на изпълнение.

Номинално захранващо напрежение 12V.

 

 Наименование

 

 

 

Стойност

 

 

 

                          Забележка

Захранващо напрежение

10-15

V

DC

Консумация в режим на очакване

1

mA

U = 12V и изключени релета

Максимална консумация

200

mA

U = 12V,включени релета и активен заряд на акумулатора

Напрежение на вход в състояние "pull-up"

3.3-4.2

V

Определя се от напрежението на  вградения акумулатор. За опцията на захранване без вграден акумулатор това напрежение е 4V +/- 0,25V

Съпротивление на Pull-Up резисторите

4,7

KOm

По заявка е възможно изготвяне на партиди устройства с други стойности на тези резистори.

Съпротивление на Pull-Down резисторите

47

KOm

Напрежение на задействане на входа

при активиран "pull-down"

8V

V

По долу в текста е използван термина Прагово напрежение.

Това е напрежението на входа над което устройството приема че на входа има напрежение. По заявка е възможно изготвяне на партиди устройства с други стойности на тези напрежения.

Напрежение на задействане на входа

при активиран "pull-up"

2,5V

V

Максимално допустимо напрежение приложено на вход

+/- 60

V

Граници на защитата от пренапрежение

Максимално допустимо захранващо напрежение.

+/- 50

V

Товароспособност на изходните релета

3

A

U < 100V AC/DC

 

Електрически характеристики на 24V вариант на изпълнение.

 

 Наименование

 

 

 

Стойност

 

 

 

                          Забележка

Захранващо напрежение

18-30

V

DC

Консумация в режим на очакване

1

mA

U = 24V и изключени релета

Максимална консумация

110

mA

U = 24V,включени релета и активен заряд на акумулатора

Напрежение на вход в състояние "pull-up"

3.3-4.2

V

Определя се от напрежението на  вградения акумулатор. За опцията на захранване без вграден акумулатор това напрежение е 4V +/- 0,25V

Съпротивление на Pull-Up резисторите

4,7

KOm

По заявка е възможно изготвяне на партиди устройства с други стойности на тези резистори

Съпротивление на Pull-Down резисторите

47

KOm

Напрежение на задействане на входа

при активиран "pull-down"

15V

V

По долу в текста е използван термина Прагово напрежение.

Това е напрежението на входа над което устройството приема че на входа има напрежение. По заявка е възможно изготвяне на партиди устройства с други стойности на тези напрежения.

Напрежение на задействане на входа

при активиран "pull-up"

2,5V

V

Максимално допустимо напрежение приложено на вход

+/- 60

V

Граници на защитата от пренапрежение

Максимално допустимо захранващо напрежение.

+/- 50

V

Товароспособност на изходните релета

3

A

U < 100V AC/DC

 

Електрически характеристики на вариант с разширен диапазон

на захранващото напрежение.Изходни релета не са монтирани.

 

 Наименование

 

 

 

Стойност

 

 

 

                          Забележка

Захранващо напрежение

8-30

V

DC

Консумация в режим на очакване

1

mA

U = 24V

Максимална консумация

160

mA

U = 24V и активен заряд на акумулатора

Напрежение на вход в състояние "pull-up"

3.3-4.2

V

Определя се от напрежението на  вградения акумулатор. За опцията на захранване без вграден акумулатор това напрежение е 4V +/- 0,25V

Съпротивление на Pull-Up резисторите

4,7

KOm

По заявка е възможно изготвяне на партиди устройства с други стойности на тези резистори

Съпротивление на Pull-Down резисторите

47

KOm

Напрежение на задействане на входа

при активиран "pull-down"

6V

V

По долу в текста е използван термина Прагово напрежение.

Това е напрежението на входа над което устройството приема че на входа има напрежение. По заявка е възможно изготвяне на партиди устройства с други стойности на тези напрежения.

Напрежение на задействане на входа

при активиран "pull-up"

2,5V

V

Максимално допустимо напрежение приложено на вход

+/- 60

V

Граници на защитата от пренапрежение

Максимално допустимо захранващо напрежение.

+/- 50

V

 

 Механични характеристики на цялостното изделие:

 

  Наименование

 

 

 

Стойност

 

Единица

Широчина

   55

   mm

Дължина без конектора

   124

   mm

Височина

   25

   mm

Тегло

   xx

   gr

 

 

 Механични характеристики на платка за вграждане:

 

  Наименование

 

 

 

Стойност

 

Единица

Широчина

60

mm

Дължина без конектора

120

mm

Височина

20

mm

Тегло

xx

gr

Присъединителни размери / Отвори за закрепване /

111/56

mm

 

 

    Други характеристики:

 

  Наименование

 

 

 

Стойност

 

Единица

 

            Забележка

Работен температурен диапазон на вариант с вграден акумулатор.

 -20 - +60

    C

При температура над 45 градуса зареждането на акумулатора се прекратява. По заявка тази температура може да се увеличи до +55 за сметка на скъсяване на експлоатационния срок на акумулатора.

Работен температурен диапазон на вариант без вграден акумулатор

 -25 - +85

    C

 

Тип на акумулатора

 

 

3,6V / Li-Ion / 0,75 - 1,1 Амперчаса

Използван GSM модем

             

       

Wavecom Clasic Q24xx EGSM 900/1800

Конектор за антена

 тип SMA