Контрол на температурата

Top  Previous  Next

Устройството има датчик за температурата при батерията. Заряда на акумулатора се прекъсва при температура над 50 градуса. При необходимост от разширен температурен диапазон,по заявка,тази температура може да се повиши на +55 градуса за сметка на скъсяване живота на акумулатора. При нормализиране на температурата заряда се възобновява.

Също така се следи за повишаване температурата над 60 градуса. При преминаване на тази граница се изпраща съобщение към групата <Event>.

 

<Internal Temperature: Rise><T:xx.xC><Batt:xx.xV><Power:xx.xV><Outs:On/Off,On/Off>

<Internal Temperature: ОК><T:xx.xC><Batt:xx.xV><Power:xx.xV><Outs:On/Off,On/Off>

 където:

<T:xx.xC> е температурата в Градуси

<Batt:xx.xV> e напрежението на акумулатора във Волтове

<Power:xx.xV> е външното захранващо напрежение във Волтове

<Outs:On/Off,On/Off> е състоянието на изходите

 

След като е рапортувано за повишаване на температурата започва да се следи за понижаването и под 50 градуса. При спадане под тази граница се изпраща съобщение към групата <Event>.

<Internal Temperature: OK><T:xx.xC><Batt:xx.xV><Power:xx.xV><Outs:On/Off,On/Off>

 

Тези събития също се записват в Лога за събития.

 

Измерената температура присъства в отговора на командите:

STAT?
АТ>АТSTATE?