Опция USB Интерфейс

Top  Previous  Next

Когато тази опция е налична устройството може да се контролира и локално. Връзката по USB представлява преходник от USB към сериен порт. От гледна точка на софтуера,устройството е свързано чрез сериен порт. Към този порт може да се свърже и коя да е терминална програма.

При включването на устройството към компютър първоначално е необходимо да се зареди драйвера му. Той е в комплекта на устройството,а също така може да бъде изтеглен от сайта.

USB интерфейса по долу се нарича АТ интерфейс. Начина на работа с него е описан в частта АТ интерфейс. Има допълнителни команди които могат да се изпълняват през него. Те са описани в частта Команди на AT интерфейса.

При наличен USB интерфейс може да се използва възможността Лог за събития.