Парола за достъп по USB

Top  Previous  Next

Ако с командата OPT се активира опцията ATPASS,за въвеждане на команди от AT Интерфейса първоначално се изисква въвеждането на паролата на устройството с командата AT>PSW.

Ако парола не е въведена при опит за изпълнение на команда се получава отговор <ACCESS DENIED>

30 минути след последната въведена команда интерфейса AT интерфейса се деактивира и отново е необходимо да се въведе парола. Възможно е и принудително деактивиране с командата AT>PSW=SECURE.

 

Ако изискването на парола е активно и паролата бъде загубена е възможно да се загуби достъп до устройството. Възстановяването на достъпа е описано в частта Ресетване на паролата.