Работа в роуминг

Top  Previous  Next

Когато устройството се намира на място където оператора чиято карта се използва /базов оператор/ няма покритие устройството се регистрира в мрежата на друг оператор,тоест в роуминг.

За тази ситуация е опцията ROAMINGMSG която се активира/деактивира с командата OPT.

Ако опцията не е активирана,както е по подразбиране / заводски настройки /,то изпращането на SMS е блокирано. При тази ситуация изходящите  SMS се добавят в опашката от SMS-и ,но при изпращането се генерира временна грешка. Тоест ако устройството е монтирано на мобилен обект и той се придвижи преди изтичане на времето за актуалност на място където базовия оператор има покритие то съответния SMS ще бъде изпратен.

Подобна ситуация може да се наблюдава и при монтиране на стационарен обект но на място където сигнала на базовия оператор е много слаб  но има сигнал на друг оператор. В такава ситуация се наблюдава често регистриране в роуминг за някакъв период от време. След което отново устройството се регистрира в мрежата на базовия оператор.

 

При активна опция изходящите SMS се изпращат и при  роуминг.

 

Изходящи позвънявания се правят независимо дали устройството е регистрирано в роуминг. Да се има пред вид че ако роуминга е при чужд оператор телефонния номер към който се прави позвъняването трябва да бъде в пълния си формат,тоест плюс националния код. Поради тази причина е препоръчително и в групата <Еvent> телефонните номера също да бъдат в пълен формат.