За нас

        Фирма ТСК – 1 ООД е създадена през 2003г от специалисти с висока квалификация и натрупан значителен научно-изследователски и проекто-конструкторски опит в проектирането и производството на радиоелектронни и свързочни изделия и системи. Фирмата е специализирана в разработката на устройства и системи с използване на GSM технологиите – GPRS, CSD и SMS за събиране и предаване на информация и отдалечено управление на обекти.Разработени са и са в процес на внедравяне на цялостни решения за въвеждане и разпознаване на маркери в звукови сигнали, за нуждите на пийпълметрията, мониторинга на авторските права и др. ТСК – 1 ООД работи и по европейски проекти.

  • София 1712
  • тел/факс: 02/ 8777 655
  • GSM: 0888 509 588
  • e-mail: office.tsc1ltd@gmail.com