Продукти

GSM система за контрол и управление на стационарни обекти - HomeGuard HG07

        HG07 e предназначенa за 24 часова непрекъсната охрана, наблюдение и управление на къщи, вили и офиси както самостоятелно, така и в състава на сигнално-охранителни системи (СОТ). Тя се явява и добро решение за контрол на призводствени помещения и процеси, където присъствие на хора не е необходимо - хладилни камери, помпени станции, микроВЕЦ, вятърни централи и др. Системата е базирана на основната платка за стационарни системи HG07-3 и работи със SMS съобщения. Монтирана е в метална кутия, защитена със сигнализиращ при отваряне бутон (тампер). В нея освен платката са разположени трансформатор за захранване от 220V/50Hz и акумулаторна батерия. Пространството в кутията позволява и монтаж на контактори за управление на мощни консуматори.

GSM система за контрол и управление на стационарни обекти - HomeGuard HG07A

        HG07A e предназначенa за 24 часова непрекъсната охрана, наблюдение и управление на къщи, вили и офиси както самостоятелно, така и в състава на СОТ. Системата е базирана на основната платка за стационарни системи HG07-3 и работи както със SMS съобщения, така и с позвънявания. За всяко събитие може отделно да се програмира как да се извърши известяването. Чрез позвъняване системата може да се активира или дезактивира. Има вградени таймери, чрез които да се задава извършване на действия в определени часове или дни от седмицата с програмируема продължителност. Монтирана е в метална кутия, защитена със сигнализиращ при отваряне бутон (тампер). В нея освен платката са разположени трансформатор за захранване от 220V/50Hz и акумулаторна батерия. Пространството в кутията позволява и монтаж на контактори за управление на мощни консуматори.

GSM модул за контрол и охрана на автомобили и стационарни обекти - MobileGuard MG08

        MG08 е устройство предназначено за контрол и управление на електрически вериги в стационарни и мобилни обекти. Основен приоритет при разработката му е качество и надеждност. Реализиран е с висококачествен GSM модем, Wavecom Q24xx, покриващ стандартите за използване в автомобилна и промишлена електроника. Температурния диапазон за работа на устройството е от -20°С до +60. Като има вариант с разширен температурен диапазон от -20°С до +85. Освен надеждно проектирания и изпълнен хардуер устройството има и система за самодиагностика която също допринася за надеждността на работа.Хардуера и софтуера на устройството са изключително гъвкави и позволяват решаването на широк кръг задачи. Чрез него е възможно да се осъществи известяване и управление както със SMS, така и с позвъняване. Програмирането му може да се извършва или през USB интерфейс със специален софтуер, или и със SMS съобщения.

Комплексна система за охрана на пчелини - BeeG 13

       

        Системата е създадена да реализира отдалечена комплексна охрана и управление на консуматори в пчелин. Предлага се в два варианта:

  • BeeG13-M1 - нехерметичен вариант
  • BeeG13-M2 - херметичен вариант
Всяка от двете модификации притежава пълната функционалност на HG07A и специфичната допълнителна такава, необходима за охраната на кошерите.